การเทศนาจากโบสถ์ “เรื่องวิธีสู่ความสำเร็จ” 10Dec2017

คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
“เรื่องวิธีสู่ความสำเร็จ”

Comments are closed.