“เรื่องการอัศจรรย์แห่งรัก” เทศนาโดย ศจ.ดร.บรรพต เมฆสถาพรกุล

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย ศจ.ดร.บรรพต เมฆสถาพรกุล
“เรื่องการอัศจรรย์แห่งรัก”

Comments are closed.