“การทดสอบ และ ความเชื่อ” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
“การทดสอบ และ ความเชื่อ”

Comments are closed.