เรื่อง “การช่วยเหลือผู้อื่น” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
“การช่วยเหลือผู้อื่น”

Comments are closed.