รายการวันอาทิตย์

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

รายการวันอาทิตย์

เวลา 8.00 น.     เรียนพระคัมภีร์
เวลา 9.00 น.     นมัสการ
เวลา 10.00 น.     เทศนา
เวลา 11.00 น.     แบ่งปันจากการฟังซีดี
เวลา 12.00 น.    รับประทานอาหาร

 

Comments are closed.