“ความขมขื่น” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา “ความขมขื่น” The Love of God Church.คริสตจักรความรักของพระเจ้าเทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา"ความขมขื่น" โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2020

Continue reading

“กาารอคอยพระเจ้า (ที่ดูเหมือนยาก) เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา “กาารอคอยพระเจ้า (ที่ดูเหมือนยาก) The Love of God Church.คริสตจักรความรักของพระเจ้าเทศนา โดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณาเรื่อง "กาารอคอยพระเจ้า (ที่ดูเหมือนยาก) โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2020

Continue reading

“ในเวลาของพระเจ้า” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา “ในเวลาของพระเจ้า” The Love of God Church.คริสตจักรความรักของพระเจ้าเทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา"ในเวลาของพระเจ้า" โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2020

Continue reading

“มองไปข้างหน้า (มองไปที่พระเจ้า)” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา “มองไปข้างหน้า (มองไปที่พระเจ้า)” The Love of God Church.คริสตจักรความรักของพระเจ้าเทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา"มองไปข้างหน้า (มองไปที่พระเจ้า)" โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2020

Continue reading