พันธกิจ บ้านห้วยขาบ อ.บ่อเกลือ จังหวัดน่าน 23กรกฏาคม2018

อ.จีน่า และทีมกำลังซื้อของชำไปแจกเด็กที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

theloveofgodchurch-23jul2018-1

พันธกิจ บ้านห้วยขาบ อ.บ่อเกลือ จังหวัดน่าน
“ชีวิตแห่งความมั่งคั่ง และบริบูรณ์”
เทศนา โดยอาจารย์ จีน่า กุลเดชคุณา

 

พันธกิจ บ้านห้วยขาบ อ.บ่อเกลือ จังหวัดน่าน
คำหนุนใจ จาก เอมมี่

 

Comments are closed.