พันธกิจที่ เรือนจำคุกหญิง ที่ไม่มีญาติ จังหวัดพิษณุโลก 26 ธันวาคม 2559

theloveofgod_mission_26dec16ชุดชั้นในสตรี เตรียมไปแจกให้
เรือนจำคุกหญิง ที่ไม่มีญาติ
ที่จังหวัดพิษณุโลก
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559

นำทีมโดย
คริสตจักรบ้านเด็กพระสิริ หล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์
มีการนมัสการพระเจ้า และ มีการแสดง
ในเรือนจำหญิง ประกาศข่าวประเสริฐ
พระเยซูคริสต์ นำความรอดไปยังสถานที่แห่งนี้

ขอบคุณพระเจ้า ได้มีโอกาศ รับใช้
แบบ อ.เปาโล และเป็นภาชนะ
ใบเล็ก ๆ ที่พระองค์ ทรงใช้การได้ดี
พระเกียรติ และ พระสิริ จงมีแด่พระองค์
แต่ เพียงผู้เดียว เอเมน ฮาเลลูยา สรรเสริญพระองค์

Comments are closed.