ค่ายองค์กรแสงสว่างของพระคริสต์ 13 ถึง 15 ตุลาคม 2561

คริสตความรักของพระเจ้า จัดค่ายองค์กรแสงสว่างของพระคริสต์ 13 ถึง 15 ตุลาคม 2561
ณ.บ้านพักสัมมนาสภาคริสตจักร หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี

S__50954245งานค่าย องค์กรแสงสว่างของพระคริสต์
วันที่ 13-15 ตุลาคม 2561
ณ.บ้านพักสัมนาสภาคริสตจักร
หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี
ผู้เข้าร่วม 9 คริสตจักร
แล้วพบกันค่ะพี่น้องที่รักทุกท่าน
ขอการเจิม 2 เท่า ค่ะ
เพื่อพระองค์ แด่พระองค์
และเพื่องานของพระองค์
บนโลกใบนี้
พระสิริ และ พระเกียรติ
มีแด่พระองค์ แต่เพียงผู้เดียวค่ะ

 

หมายเหตุ วันอาทิตย์ที่14ตุลาคม ที่โบสถ์ (ศูนย์การค้าธัญญะ ช็อปปิ้ง พาร์ค )ปิดนะค่ะ  

 

Comments are closed.