ขอแสดงความยินดีกับ อจ.จีรนันท์ กุลเดชคุณา ( อ.จีน่า )

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้จบหลักสูตรการศึกษารุ่นที่ 44 ณ หอธรรมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ยินดีด้วยค่ะ อ.จีรนันท์ กุลเดชคุณา ( อ.จีน่า ) Congratulations!

theloveofgodchurch-gina-01 theloveofgodchurch-gina-02 theloveofgodchurch-gina-03 theloveofgodchurch-gina-04 theloveofgodchurch-gina-05 theloveofgodchurch-gina-06 theloveofgodchurch-gina-07 theloveofgodchurch-gina-08

theloveofgodchurch-gina-09

Comments are closed.