“ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำ” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

องค์กรแสงสว่างของพระคริสต์ คำเทศนา เรื่อง “ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำ” เทศนาโดย: ศจ.วีระ กุลเดชคุณา 6 ธันวาคม 2563

Continue reading

“ชีวิตที่นำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำท่านไปสู่ชัยชนะ” เทศนาโดย ศจ.จีน่า กุลเดชคุณา

องค์กรแสงสว่างของพระคริสต์ คำเทศนา เรื่อง “ชีวิตที่นำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำท่านไปสู่ชัยชนะ” เทศนาโดย: ศจ.จีน่า กุลเดชคุณา 5 ธันวาคม 2563

Continue reading

“จงขอบคุณพระเจ้าเสมอ” เทศนาโดย ศจ.ดร.บรรพต เมฆสถาพรกุล

คริสตจักรความรักของพระเจ้า: คำเทศนา เรื่อง “จงขอบคุณพระเจ้าเสมอ” โดย ศจ.ดร.บรรพต เมฆสถาพรกุล วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า

Continue reading

“คริสเตียนต้องใช้ของประทานเพื่อการรับใช้” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า: คำเทศนา เรื่อง “คริสเตียนต้องใช้ของประทานเพื่อการรับใช้” โดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า

Continue reading