“เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรถูกอะไรผิด” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า: คำเทศนา เรื่อง “เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรถูกอะไรผิด” โดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า

Continue reading

“ให้เรามองไปที่พระเยซูเสมอ” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า: คำเทศนา เรื่อง “ให้เรามองไปที่พระเยซูเสมอ” โดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า

Continue reading

“ยึดพระวัจนะของพระเจ้าไว้” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

ที่ คริสตจักรเดอะเลิฟลี่ฟาร์มเพชรบูรณ์: คำเทศนา เรื่อง “ยึดพระวัจนะของพระเจ้าไว้” โดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า

Continue reading

“คริสเตียนต้องมีความรับผิดชอบ” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา เรื่อง “คริสเตียนต้องมีความรับผิดชอบ” โดยองค์กรคริสตจักรแสงสว่างของพระคริสต์

Continue reading