“พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า: คำเทศนา เรื่อง “พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า” โดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

Continue reading

“อย่าเสียเวลา พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นบุคคล” เทศนาโดย อาจารย์ คมเอก กวินอัครฐิติ

องค์กรแสงสว่างของพระคริสต์ คำเทศนา เรื่อง “อย่าเสียเวลา พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นบุคคล” เทศนาโดย: อาจารย์ คมเอก กวินอัครฐิติ” 7 ธันวาคม 2563

Continue reading

“ถูกนำภายในโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์” เทศนาโดย ศจ.รัชดาภา ฤกษ์มงคล

องค์กรแสงสว่างของพระคริสต์ คำเทศนา เรื่อง “ถูกนำภายในโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์” เทศนาโดย: ศจ.รัชดาภา ฤกษ์มงคล” 6 ธันวาคม 2563

Continue reading