เรื่อง “ปีนี้ทุกอย่างจะดีขึ้น” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา เรื่อง “ปีนี้ทุกอย่างจะดีขึ้น”

Continue reading