เรื่อง “ความอิจฉาริษยา” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา “ความอิจฉาริษยา” ( ตอนที่ 1) เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา “ความอิจฉาริษยา” ( ตอนที่ 2) เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา “ความอิจฉาริษยา” ( ตอนที่ 3)

Continue reading

เรื่อง “การให้อภัย” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา เรื่อง “การให้อภัย ตอนที่ 1 “ คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา เรื่อง “การให้อภัย ตอนที่ 2 “

Continue reading

เรื่อง “ให้เรามุ่งไปข้างหน้า” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา เรื่อง “ให้เรามุ่งไปข้างหน้า”

Continue reading