“อะไรคือเติบโตขึ้นในความเชื่อ” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า คำเทศนา เรื่อง “อะไรคือเติบโตขึ้นในความเชื่อ” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

Continue reading

“อย่าทำให้ผู้อื่นสะดุด” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า คำเทศนา เรื่อง “อย่าทำให้ผู้อื่นสะดุด” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

Continue reading

“ปีใหม่นี้เราจะทำอะไรดี” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า คำเทศนา เรื่อง “ปีใหม่นี้เราจะทำอะไรดี” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

Continue reading