“ความชอบธรรม (ในสายพระเนตรของพระเจ้า)” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา “ความชอบธรรม (ในสายพระเนตรของพระเจ้า)”

Continue reading