บรรยากาศค่าย “องค์กรแสงสว่างของพระคริสต์” The Light of Christ.

ความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดหาได้ชนะความสว่างไม่ ยอห์น 1:5 บรรยากาศค่าย “องค์กรแสงสว่างของพระคริสต์” The Light of Christ. “ให้เรารักษาไฟของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเรา ”

Continue reading

“คริสเตียนต้องมีความรัก” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

ค่ายTHE LIGHT OF CHRIST รักพระคริสต์ ชีวิตสดใส เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา “คริสเตียนต้องมีความรัก”

Continue reading