“วันอีสเตอร์” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา “วันอีสเตอร์” โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2020

Continue reading

“จงเชื่อฟังและทำหน้าที่ของตน” เทศนาโดย อาจารย์เอมมี่ ศิริวดี

คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาเรื่อง “จงเชื่อฟังและทำหน้าที่ของตน “ โดย อาจารย์เอมมี่ ศิริวดี โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2020

Continue reading

“จงเฝ้าระวัง และ อธิษฐาน” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา “จงเฝ้าระวัง และ อธิษฐาน” The Love of God Church.คริสตจักรความรักของพระเจ้าเทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา"จงเฝ้าระวัง และ อธิษฐาน" โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2020

Continue reading

“ทำไมพระเจ้าถึงให้เราเผชิญความยากลำบากและการทดลอง” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา “ทำไมพระเจ้าถึงให้เราเผชิญความยากลำบากและการทดลอง” THE LOVE OF GOD CHURCHคริสตจักรความรักของพระเจ้าเทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา("ทำไมพระเจ้าถึงให้เราเผชิญความยากลำบากและการทดลอง") โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020

Continue reading