เรื่อง “อย่ามัวแต่สงสารตัวเอง” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา เรื่อง “อย่ามัวแต่สงสารตัวเอง”  13 May2018  

Continue reading

เรื่อง “อย่าเกียจคร้าน” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา เรื่อง “อย่าเกียจคร้าน”

Continue reading

เรื่อง “อย่าให้เราเป็นคนโลภ” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจัดรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา เรื่อง “อย่าให้เราเป็นคนโลภ”

Continue reading

เรื่อง “ความไม่เย่อหยิ่ง” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา “ความไม่เย่อหยิ่ง”  

Continue reading