“ทำไมพระเจ้าถึงให้เราเผชิญความยากลำบากและการทดลอง” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา “ทำไมพระเจ้าถึงให้เราเผชิญความยากลำบากและการทดลอง” THE LOVE OF GOD CHURCHคริสตจักรความรักของพระเจ้าเทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา("ทำไมพระเจ้าถึงให้เราเผชิญความยากลำบากและการทดลอง") โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020

Continue reading

“การให้อภัย” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา “การให้อภัย” โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2020

Continue reading

“ความหมายของวันคริสต์มาส” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา “ความหมายของวันคริสต์มาส”

Continue reading

“พระเจ้าจะช่วยเรา แต่เราต้องทำส่วนของเราด้วย” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา “พระเจ้าจะช่วยเรา แต่เราต้องทำส่วนของเราด้วย”

Continue reading