“อย่าต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในทางของพระเจ้า” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า คำเทศนา เรื่อง “อย่าต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในทางของพระเจ้า” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

Continue reading

“บัญญัติรัก 10 ประการ” เทศนาโดย ศจ. ดร. บรรพต เมฆสถาพรกุล

คริสตจักรความรักของพระเจ้า คำเทศนา เรื่อง “บัญญัติรัก 10 ประการ” เทศนาโดย ศจ. ดร. บรรพต เมฆสถาพรกุล

Continue reading

“การเปลี่ยนแปลงแบบพระคัมภีร์” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า คำเทศนา เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงแบบพระคัมภีร์” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

Continue reading

“เติบโตในพระคุณคืออะไร” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า คำเทศนา เรื่อง “เติบโตในพระคุณคืออะไร” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

Continue reading