“ความชอบธรรม (ในสายพระเนตรของพระเจ้า)” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา “ความชอบธรรม (ในสายพระเนตรของพระเจ้า)”

Continue reading

คริสตจักร (นอกสถานที่) “พระพรหนักมากๆ” เทศนาโดย อาจารย์ จีน่า กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย อาจารย์ จีน่า กุลเดชคุณา “พระพรหนักมากๆ” เราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า ให้เราขยายภาชนะของเราให้ใหญ่ขึ้นเพื่อรับพระพรได้มากขึ้น (นอกสถานที่ เกาะทะลุ จ.ระยอง)

Continue reading

“เปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา “เปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่”

Continue reading