“กำลัง (ที่มาจากพระเจ้า)” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า คำเทศนา เรื่อง “กำลัง (ที่มาจากพระเจ้า)” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

Continue reading

“ชีวิตคริสเตียนต้องยืดหยุ่นได้” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า คำเทศนา เรื่อง “ชีวิตคริสเตียนต้องยืดหยุ่นได้” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

Continue reading