“อย่าทำให้ผู้อื่นสะดุด” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า คำเทศนา เรื่อง “อย่าทำให้ผู้อื่นสะดุด” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

Continue reading

“ปีใหม่นี้เราจะทำอะไรดี” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า คำเทศนา เรื่อง “ปีใหม่นี้เราจะทำอะไรดี” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

Continue reading

“พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า: คำเทศนา เรื่อง “พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า” โดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

Continue reading