รายการวันอาทิตย์

ยินดีต้อนรับทุกท่าน รายการวันอาทิตย์ เวลา 7.00 น.     แบ่งปันพระพร เวลา 8.00 น.    นมัสการ เวลา 9.00 น.    เทศนา เวลา 10.00 น.    แบ่งปันคำเทศนา เวลา 12.00 น.    รับประทานอาหาร เวลา 13.00 น.    เรียนศาสนศาตร์ (CCI)  หมายเหตุ กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนเวลาได้ตามความเหมาะสม

Continue reading