รายการวันอาทิตย์

ยินดีต้อนรับทุกท่าน รายการวันอาทิตย์ เวลา 8.00 น.     เรียนพระคัมภีร์ เวลา 9.00 น.     นมัสการ เวลา 10.00 น.     เทศนา เวลา 11.00 น.     แบ่งปันจากการฟังซีดี เวลา 12.00 น.    รับประทานอาหาร  

Continue reading