รายการวันอาทิตย์

ยินดีต้อนรับทุกท่าน รายการวันอาทิตย์ (ออนไลน์) เวลา 7.00 น.     แบ่งปันพระพร เวลา 8.00 น.    นมัสการ เวลา 9.00 น.    เทศนา เวลา 10.00 น.    แบ่งปันคำเทศนา เวลา 12.00 น.    รับประทานอาหาร เวลา 13.00 น.    เรียนศาสนศาตร์ (CCI) 

Continue reading