กำหนดการมาประเทศไทยของ อาจารย์หมอวรุณ เลาหประสิทธิ์ ในครั้งต่อไป14-18 มกราคม 2015

อาจารย์หมอวรุณ เลาหประสิทธิ์ จะมาจัดฟื้นฟู ในครั้งต่อไปในวันที่ 14-18 มกราคม 2015 โดยมีกำหนดการจัดฟื้นฟูที่ จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดหนองคาย ตามตารางครับ

Continue reading

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ นมัสการและอธิษฐาน ในการเปิดใช้สถานนมัสการแห่งใหม่

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ นมัสการและอธิษฐาน ในการเปิดใช้สถานนมัสการแห่งใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 9 พ.ย 2014 รายละเอียด โปรแกรม ดังนี้ เริ่ม นมัสการ 10.00 น. โดย   อ. จีน่า กุลเดชคุณา 11.00 น. เทศนาโดย  อ. วีระ กุลเดชคุณา (เคลื่อนตามพระวิญญาณทรงนำ) 13.00น. รับประทานอาหาร 14.00 น. อ.วีรชัย โกแวร์  กล่าวคำอวยพร และ หนุนใจ คริสตจักรความรักของพระเจ้า ดำเนินการภายใต้การดูแลของคริสตจักรร่มเย็น ในมูลนิธิคริสเตียนสัมพันธ์  สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ ณ ศูนย์การค้าธัญญะ ช็อปปิ้ง พาร์ค เลขที่ 735/2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250…

Continue reading