พันธกิจ บ้านห้วยขาบ อ.บ่อเกลือ จังหวัดน่าน 23กรกฏาคม2018

อ.จีน่า และทีมกำลังซื้อของชำไปแจกเด็กที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน พันธกิจ บ้านห้วยขาบ อ.บ่อเกลือ จังหวัดน่าน “ชีวิตแห่งความมั่งคั่ง และบริบูรณ์” เทศนา โดยอาจารย์ จีน่า กุลเดชคุณา   พันธกิจ บ้านห้วยขาบ อ.บ่อเกลือ จังหวัดน่าน คำหนุนใจ จาก เอมมี่  

Continue reading

เดินทางไป บ้านเด็กพระสิริ

วันที่ 7-9 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ เตรียมเดินทางสู่ ศูนย์พักพิง เด็กกำพร้าและด้อยโอกาส ที่ถูกทอดทิ้ง กว่า 200 ชีวิต ลุ่มแม่น้ำสาละวิน อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน คริสตจักรความรักของพระเจ้า คริสตจักรเดอะเลิฟลี่ฟาร์ม ร่วมเดินทางไปกับ บ้านเด็กพระสิริ อ.ทวีศักดิ์ นำสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใข้ ยา ขอให้พี่น้องที่รักทุกท่านเป็นพระพรร่วมกันนะค่ะ “การให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ” ยิ่งจำหน่าย ยิ่งมั่งคั่งค่ะ เอเมน  

Continue reading

เตรียมแพ็คของลงใต้ เพื่อแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคใต้

เนื่องจากสภาวะน้ำท่วมหนักของภาคใต้ วันที่ 15 มกราคม นี้
เราพร้อมที่จะเดินทางลงภาคใต้ เพื่อแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคใต้ โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ผู้ใหญ่อาจลืมได้

Continue reading