ค่ายองค์กรแสงสว่างของพระคริสต์ 13 ถึง 15 ตุลาคม 2561

คริสตความรักของพระเจ้า จัดค่ายองค์กรแสงสว่างของพระคริสต์ 13 ถึง 15 ตุลาคม 2561 ณ.บ้านพักสัมมนาสภาคริสตจักร หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี งานค่าย องค์กรแสงสว่างของพระคริสต์ วันที่ 13-15 ตุลาคม 2561 ณ.บ้านพักสัมนาสภาคริสตจักร หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้าร่วม 9 คริสตจักร แล้วพบกันค่ะพี่น้องที่รักทุกท่าน ขอการเจิม 2 เท่า ค่ะ เพื่อพระองค์ แด่พระองค์ และเพื่องานของพระองค์ บนโลกใบนี้ พระสิริ และ พระเกียรติ มีแด่พระองค์ แต่เพียงผู้เดียวค่ะ   หมายเหตุ วันอาทิตย์ที่14ตุลาคม ที่โบสถ์ (ศูนย์การค้าธัญญะ ช็อปปิ้ง พาร์ค )ปิดนะค่ะ    

Continue reading