ขอแสดงความยินดีกับ อจ.จีรนันท์ กุลเดชคุณา ( อ.จีน่า )

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้จบหลักสูตรการศึกษารุ่นที่ 44 ณ หอธรรมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ยินดีด้วยค่ะ อ.จีรนันท์ กุลเดชคุณา ( อ.จีน่า ) Congratulations!

Continue reading