พันธกิจที่ เชียงคำ

มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา เชียงคำ [Show slideshow]   เชียงคำบ้านเด็กกำพร้า [Show slideshow]   โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน [Show slideshow]   งานคริสตมาส บนภูลังกา พะเยา [Show slideshow]

Continue reading