งานพันธกิจ : คริสตจักรบ้านพระสิริ (หล่มสัก เพชรบูรณ์)

งานพันธกิจ ของ คริสตจักรความรักของพระเจ้า พระเจ้าทรงนำ ให้ช่วยเหลือ คริสตจักรต่าง ๆ ตาม ต่างจังหวัด

คจ. บ้านพระสิริ (หล่มสัก เพชรบูรณ์)

Continue reading