เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และ ช่วยเหลือ บ้านเด็กกำพร้า บ้านมิตรภาพ จังหวัด เชียงใหม่

บ้านเด็กพระสิริ และ ทีมงาน ศูนย์ช่วยเหลือเด็กไทย อินโดจีน ได้มีโอกาสเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และ ช่วยเหลือ บ้านเด็กกำพร้า บ้านมิตรภาพ จังหวัด เชียงใหม่

Continue reading

เดินทางไป บ้านเด็กพระสิริ

วันที่ 7-9 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ เตรียมเดินทางสู่ ศูนย์พักพิง เด็กกำพร้าและด้อยโอกาส ที่ถูกทอดทิ้ง กว่า 200 ชีวิต ลุ่มแม่น้ำสาละวิน อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน คริสตจักรความรักของพระเจ้า คริสตจักรเดอะเลิฟลี่ฟาร์ม ร่วมเดินทางไปกับ บ้านเด็กพระสิริ อ.ทวีศักดิ์ นำสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใข้ ยา ขอให้พี่น้องที่รักทุกท่านเป็นพระพรร่วมกันนะค่ะ “การให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ” ยิ่งจำหน่าย ยิ่งมั่งคั่งค่ะ เอเมน  

Continue reading

พันธกิจที่ เชียงคำ

มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา เชียงคำ [Show slideshow]   เชียงคำบ้านเด็กกำพร้า [Show slideshow]   โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน [Show slideshow]   งานคริสตมาส บนภูลังกา พะเยา [Show slideshow]

Continue reading