พันธกิจ บ้านห้วยขาบ อ.บ่อเกลือ จังหวัดน่าน 23กรกฏาคม2018

อ.จีน่า และทีมกำลังซื้อของชำไปแจกเด็กที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน พันธกิจ บ้านห้วยขาบ อ.บ่อเกลือ จังหวัดน่าน “ชีวิตแห่งความมั่งคั่ง และบริบูรณ์” เทศนา โดยอาจารย์ จีน่า กุลเดชคุณา   พันธกิจ บ้านห้วยขาบ อ.บ่อเกลือ จังหวัดน่าน คำหนุนใจ จาก เอมมี่  

Continue reading

เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และ ช่วยเหลือ บ้านเด็กกำพร้า บ้านมิตรภาพ จังหวัด เชียงใหม่

บ้านเด็กพระสิริ และ ทีมงาน ศูนย์ช่วยเหลือเด็กไทย อินโดจีน ได้มีโอกาสเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และ ช่วยเหลือ บ้านเด็กกำพร้า บ้านมิตรภาพ จังหวัด เชียงใหม่

Continue reading