ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ นมัสการและอธิษฐาน ในการเปิดใช้สถานนมัสการแห่งใหม่

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ นมัสการและอธิษฐาน ในการเปิดใช้สถานนมัสการแห่งใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 9 พ.ย 2014 รายละเอียด โปรแกรม ดังนี้ เริ่ม นมัสการ 10.00 น. โดย   อ. จีน่า กุลเดชคุณา 11.00 น. เทศนาโดย  อ. วีระ กุลเดชคุณา (เคลื่อนตามพระวิญญาณทรงนำ) 13.00น. รับประทานอาหาร 14.00 น. อ.วีรชัย โกแวร์  กล่าวคำอวยพร และ หนุนใจ คริสตจักรความรักของพระเจ้า ดำเนินการภายใต้การดูแลของคริสตจักรร่มเย็น ในมูลนิธิคริสเตียนสัมพันธ์  สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ ณ ศูนย์การค้าธัญญะ ช็อปปิ้ง พาร์ค เลขที่ 735/2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250…

Continue reading