“ให้เรารักษาใจ” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา “ให้เรารักษาใจ” The Love of God Church.คริสตจักรความรักของพระเจ้าเทศนาโดยศจ.วีระ กุลเดชคุณาเรื่อง "ให้เรารักษาใจ" โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2020

Continue reading

“ให้ชีวิตเราเป็นการอัศจรรย์” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา “ให้ชีวิตเราเป็นการอัศจรรย์” คำเทศนาแบ่งปันเรื่อง ให้ชีวิตเราเป็นการอัศจรรย์โดย อ วีระ กุลเดชคุณา โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2020

Continue reading

“ไม่มีอะไรที่เป็นของเสีย สำหรับพระเจ้า” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา “ไม่มีอะไรที่เป็นของเสีย สำหรับพระเจ้า” The Love of God Church.เทศนา โดยศจ.วีระ กุลเดชคุณา"ไม่มีอะไรที่เป็นของเสีย สำหรับพระเจ้า" โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2020

Continue reading

“ให้เราเป็นเมล็ดพันธ์ุที่ดี” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา “ให้เราเป็นเมล็ดพันธ์ุที่ดี” The Love of God Church.เทศนา โดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา"ให้เราเป็นเมล็ดพันธ์ุที่ดี" โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2020

Continue reading