เกี่ยวกับคริสตจักร

ความเป็นมาของ คริสตจักรความรักของพระเจ้า  (The Love Of God Church)

S__14311476เนื่องจากหลายปีมาแล้วข้าพเจ้าและ ภรรยาได้ไปงานศพ คริสเตียนที่จัด ขึ้นในวัด ซึ่งบางวัดก็มีข้อระเบียบมากมาย เช่น ห้ามร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ห้ามพูดเสียงดัง เกี่ยวกับพระเจ้า ให้ปิดประตูพูดในห้อง ไม่ให้เสียงดังออกมา

ซึ่งข้าพเจ้าคิด และ คุยกับภรรยา ว่า เราเป็นลูกของพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุด ในสวรรค์เป็นอย่างไร ก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก เราขอเคลมพันธสัญญา ข้อนี้ว่า เราจะทำพันธกิจของพระองค์บนโลกใบนี้ ในประเทศไทย เพื่อ งานประกาศของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็น งานเผาศพ งานไว้อาลัย งานแต่งงาน สถานที่จัดงานต่าง ๆ

เราขอมีสถานที่เป็นของเราเอง และเป็น ศูนย์รวมของคริสเตียน มีที่พักมิชชันนารี ห้องประชุมขนาดใหญ่ ที่เล่นกีฬา ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของคริสเตียน และขายสินค้าทั่วไป เป็นอาคารศูนย์รวม คริสเตียนคอมเพล็กซ์ ซึ่งผู้ที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนก็มาใช้ได้ ทำเป็นอาคารเพื่อ งานประกาศของพระองค์ เพื่อพระองค์ แด่พระองค์ ผู้ที่เข้ามาใช้ สถานที่แห่งนี้จะสัมผัสถึงความรัก ที่มาจากพระองค์ เรามิได้ทำเพื่อ ตัวเราเอง และไม่ใช่เพื่อชื่อ เสียงของเรา ให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นเสมอ

ให้เราดำเนินชีวิต ตามการทรงนำของพระเจ้าบนโลกใบนี้ ให้สำเร็จ และพระองค์มีพระประสงค์บนโลกใบนี้ผ่านทางมนุษย์ ให้เรายอมด้วยหัวใจของเรา เพื่องานของพระองค์ แด่พระองค์ เพื่อพระองค์ แต่เพียงผู้เดียว พระองค์เท่านั้นที่จะได้รับเกียรติ เอเมน

โครงการนี้ จะสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับน้ำพระทัยของพระองค์ ไม่ได้มาจากความสามารถของเราเอง ขอให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นก่อนเสมอ และขอการทรงนำมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
อาจารย์ จีน่า กุลเดชคุณา
ศิษยาภิบาล

พันธกิจของ คริสตจักร

1. สนับสนุนและ ช่วยเหลือคริสตจักร ตามจังหวัดต่าง ๆ
2. การสนับสนุน ช่วยเหลือ
คจ. เมืองศรีสะเกษ (ศรีสะเกษ)
คจ. แม่น้ำแห่งพระคุณ (ตราด)
คจ. คจ.บ้านเด็กพระสิริ (หล่มสัก)
3. การประกาศ โดย ชีวิตของเราและหัวใจของเรา และเป็น พระพรกับผู้อื่นเสมอ

Comments are closed.