ติดต่อคริสตจักร

theloveofgodchurch-pic01

คริสตจักรความรักของพระเจ้า

ตั้งอยู่ ณ ศูนย์การค้าธัญญะ ช็อปปิ้ง พาร์ค
อาคาร E ชั้น1 ห้องเลขที่ 24-27 ถนนศรีนครินทร์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

โทรศัพท์ 081 870 5896

ร่วมเป็นพระพรกับทางคริสตจักรได้ที่
บัญชี ธนาคารออสิน ชื่อ “คริสตจักรความรักของพระเจ้า”
สาขาธัญญาพาร์ค เลขที่บัญชี 0-2030501025-6

ศิษยาภิบาล : ศาสนาจารย์ วีระ และ ศาสนาจารย์ จีรนันท์ กุลเดชคุณา

S__14286926

S__14286927

Comments are closed.