งานพันธกิจ : คริสตจักรบ้านพระสิริ (หล่มสัก เพชรบูรณ์)

งานพันธกิจ ของ คริสตจักรความรักของพระเจ้า พระเจ้าทรงนำ ให้ช่วยเหลือ คริสตจักรต่าง ๆ ตาม ต่างจังหวัด

จ. บ้านพระสิริ (หล่มสัก เพชรบูรณ์)

 

งานคริสตมาส 2014 บ้านเด็กพระสิริ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

Comments are closed.