“การครอบครองด้วยคำพูดและความเชื่อ” เทศนาโดย อาจารย์ จีน่า กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ จีน่า กุลเดชคุณา
“การครอบครองด้วยคำพูดและความเชื่อ”

Comments are closed