“แสวงหาพระพักตร์” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

missionAug18

ฟื้นฟูคริสตจักรบ้านสวนเอเดน จังหวัดนครราชสีมา(โคราช) เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา “แสวงหาพระพักตร์”

“เรารอดด้วยความเชื่ออย่างเดียวหรือ” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

live-sermon-3Nov17

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา “เรารอดด้วยความเชื่ออย่างเดียวหรือ”