“ทำไมถึงยากที่จะรักคนอื่น” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

theloveofgod-church-22Jul18

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา “ทำไมถึงยากที่จะรักคนอื่น”