“คริสเตียนอุ่นๆ” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

30Sep2018-sermon

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา เรื่อง”คริสเตียนอุ่นๆ”

“การครอบครองด้วยคำพูดและความเชื่อ” เทศนาโดย อาจารย์ จีน่า กุลเดชคุณา

250318

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย อาจารย์ จีน่า กุลเดชคุณา “การครอบครองด้วยคำพูดและความเชื่อ”

“ความไม่เป็นธรรม (ไม่แฟร์)” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

10Dec2017

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา “ความไม่เป็นธรรม (ไม่แฟร์)