“พระเยซูทรงเป็นความสว่างของท่าน” เทศนาโดย อาจารย์ จีน่า กุลเดชคุณา

ps-gina-02

คริสตจักรพระผู้สร้าง เทศนาโดย อาจารย์ จีน่า กุลเดชคุณา เทศนาใน เทศกาล คริสตมาส “พระเยซูทรงเป็นความสว่างของท่าน”