“การเป็นผู้นำในการรับใช้” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

live-sermon-3Nov17

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา “การเป็นผู้นำในการรับใช้”

“ท่านควรจะทำอย่างไร เมื่อรู้สึกว่าพระเจ้าทรงอยู่ห่างไกลจากท่าน” เทศนาโดย อาจารย์เอมมี่

ps-ammie

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย อาจารย์เอมมี่ “ท่านควรจะทำอย่างไร เมื่อรู้สึกว่าพระเจ้าทรงอยู่ห่างไกลจากท่าน”