“การเป็นผู้นำในการรับใช้” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

live-sermon-3Nov17

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา “การเป็นผู้นำในการรับใช้”

ขอแสดงความยินดีกับ อจ.จีรนันท์ กุลเดชคุณา ( อ.จีน่า )

theloveofgodchurch-gina-03

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้จบหลักสูตรการศึกษารุ่นที่ 44 ณ หอธรรมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ยินดีด้วยค่ะ อ.จีรนันท์ กุลเดชคุณา ( อ.จีน่า ) Congratulations!