ติดต่อคริสตจักร

theloveofgodchurch-pic01

คริสตจักรความรักของพระเจ้า

ตั้งอยู่ ณ ศูนย์การค้าธัญญะ ช็อปปิ้ง พาร์ค
เลขที่ 735/2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 081 870 5896

ศิษยาภิบาล : อาจารย์ จีน่า กุลเดชคุณา

S__14286926

S__14286927

Comments are closed