“เรื่องการอัศจรรย์แห่งรัก” เทศนาโดย ศจ.ดร.บรรพต เมฆสถาพรกุล

ps-bunpoj

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.ดร.บรรพต เมฆสถาพรกุล “เรื่องการอัศจรรย์แห่งรัก”