เรื่อง “ทำไมคริสเตียนต้องมาโบสถ์” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

10Dec2017

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา “ทำไมคริสเตียนต้องมาโบสถ์”

เรื่อง “การช่วยเหลือผู้อื่น” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

live-sermon-3Nov17

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา “การช่วยเหลือผู้อื่น”

เรื่อง “ความสมบูรณ์แบบพระคริสต์” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

live-sermon-3Nov17

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา “ความสมบูรณ์แบบพระคริสต์”

เรื่อง “การเป็นแม่แบบคริสเตียน” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

10Dec2017

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา เรื่อง “การเป็นแม่แบบคริสเตียน”