เตรียมแพ็คของลงใต้ เพื่อแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคใต้

เนื่องจากสภาวะน้ำท่วมหนักของภาคใต้ วันที่ 15 มกราคม นี้
เราพร้อมที่จะเดินทางลงภาคใต้ เพื่อแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคใต้ โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ผู้ใหญ่อาจลืมได้

พันธกิจที่ เรือนจำคุกหญิง ที่ไม่มีญาติ จังหวัดพิษณุโลก 26 ธันวาคม 2559

theloveofgod_mission_26dec16

ชุดชั้นในสตรี เตรียมไปแจกให้ เรือนจำคุกหญิง ที่ไม่มีญาติ ที่จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 นำทีมโดย คริสตจักรบ้านเด็กพระสิริ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการนมัสการพระเจ้า และ มีการแสดง ในเรือนจำหญิง ประกาศข่าวประเสริฐ พระเยซูคริสต์ นำความรอดไปยังสถานที่แห่งนี้ ขอบคุณพระเจ้า ได้มีโอกาศ รับใช้ แบบ อ.เปาโล และเป็นภาชนะ ใบเล็ก ๆ ที่พระองค์ ทรงใช้การได้ดี พระเกียรติ และ พระสิริ จงมีแด่พระองค์ แต่ เพียงผู้เดียว เอเมน ฮาเลลูยา สรรเสริญพระองค์