เรื่อง “ฝึกลูกหลานในทางของพระเจ้า” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

theloveofgodchurch-08072018

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา เรื่อง “ฝึกลูกหลานในทางของพระเจ้า”

เรื่อง “ความเชื่อเหนือความกลัว” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

10Dec2017

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา เรื่อง “ความเชื่อเหนือความกลัว”

เรื่อง “กลุ่มสามัคคีธรรม” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

live-sermon-3Nov17

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา เรื่อง “กลุ่มสามัคคีธรรม”